SEEWALD

Rezanie a gravírovanie laserom
Precízne a kreatívne riešenia od SEEWALD

Kreatívne možnosti využitia rezania a gravírovania laserom vám môžu pomôcť vytvoriť jedinečné a pamätihodné marketingové materiály a darčeky, ktoré vám pomôžu zvýšiť viditeľnosť a obľúbenosť firmy.

Aké máte možnosti?

1

Personalizované darčeky pre zákazníkov

2

Darčekové predmety na podujatia

3

Ocenenia alebo darčeky pre zamestnancov

4

Personalizované logá a menovky

5

Reklamné materiály (vizitky)

6

Personalizované reklamné predmety

7

Personalizované označenie produktov

8

Exkluzívne zážitkové darčeky pre verných klientov a mnoho ďalšieho

1

Personalizované darčeky pre zákazníkov

5

Reklamné materiály (vizitky)

2

Darčekové predmety na podujatia

6

Personalizované reklamné predmety

3

Ocenenia alebo darčeky pre zamestnancov

7

Personalizované označenie produktov

4

Personalizované logá a menovky

8

Exkluzívne zážitkové darčeky
pre verných klientov a mnoho ďalšieho

Proces výroby

1

Príprava materiálu

Pred samotným gravírovaním je potrebné pripraviť materiál, na ktorý sa bude gravírovať. 

Nastavenie parametrov

2

Operátor nastaví parametre gravírovania, ktoré zahŕňajú rýchlosť laserového lúča, intenzitu lúča a hĺbku gravírovania.

3

Digitálny dizajn

Digitálny dizajn alebo vzor, ktorý sa má gravírovať, je nahratý do počítača, ktorý riadi laserový stroj.

Gravírovanie

4

Laserový stroj začne gravírovať na základe digitálneho dizajnu. Laserový lúč sa presne pohybuje nad povrchom materiálu a odstraňuje tenkú vrstvu materiálu v miestach, kde má vzniknúť gravírovaný vzor.

5

Kontrola kvality

Po dokončení gravírovania sa vykoná kontrola kvality, aby sa zabezpečilo, že výsledný vzor je presný a bez chýb.

Dokončenie a úprava

6

V niektorých prípadoch môže byť potrebné vyčistiť alebo upraviť gravírovaný povrch, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.